[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Poplatek ze psů 2013

Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2013 v termínu do 30. června 2013.

Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 a Dodatku č. 2/2011 jsou sazby poplatku následující:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 100,- Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč,
c)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč.

(2) Sazba poplatku za psy chované v obecních bytech činí ročně:
a) 800,- za jednoho psa
b) 1500,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Osvobozeny od poplatku jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením (III.st. mimořádných výhod), osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti). Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 100,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, pokud nemá dle vyhlášky stanovenu sazbu nižší.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Řepiště
Zveřejněno 18.12.2012 v 08:00 hodin


Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm