[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Z tiskových zpráv a článků

V Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS v tarifní zóně 18. Kam patří města Paskov a Vratimov a obec Řepiště je od 1. 1. 2015 umožněna bezplatná přeprava občanům nad 70 let na linkách a spojích dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 30.12.2014]
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2013 v termínu do 30. června 2013.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 18.12.2012]
V prvních čtrnácti dnech roku 2012 nás opět navštívili koledníci Tříkrálové sbírky.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 13.02.2012]
Velká tělocvična 280,- Kč/hod.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 18.01.2012]
Pronájem tělocvičny a venkovních prostor při pořádání kulturních a společenských akcí.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 18.01.2012]
Záležitost nabízíme jako nadstandardní doplněk k současnému systému obce, který může být zachován nadále nebo případně modifikován. Princip této aktivity spočívá v nabídce poskytnout občanům speciální nádobu (hnědá plastová popelnice - komposter - u dna prostor pro odsazování vody, v bocích odvětrá ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 04.03.2011]
Výsledková listina VII.ročníku závodu ve slalomu "O pohár starosty", který se uskutečnil v sobotu 26.února 2011 na sjezdovce na Zlatníku v obci Krásná.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 02.03.2011]
Baví vás zpívání? Tak jste u nás vítání. Máte-li zpěvný hlas? Tak přijďte mezi nás!
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 25.11.2010]
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Řepiště dne 10.11.2010 proběhla volba starosty, místostarosty a předsedů výborů.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 11.11.2010]
Výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 15.-16.října 2010 v obci Řepiště.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 16.10.2010]
Aerobic - paní Hanka Mindeková Pondělí: 18.00 - 19.00 hod. Středa: 19.00 - 20.00 hod. Začína od 5.9.2011
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 02.09.2010]
Pronájem 1kurt / 1 hod. 160,- Kč
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 27.07.2010]
Provozovatel objektu : Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ: 00577031
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 27.07.2010]
Nová tělocvična v Řepištích zahajuje provoz od 1.7.2010
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 21.06.2010]
Obec Řepiště skončila v soutěži Vesnice roku 2010 v Moravskoslezském kraji na krásném druhém místě.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 07.06.2010]
Od 5.2.2010 byly pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 18.03.2010]
Projekt řeší výstavbu chybějící tělocvičny pro výuku tělesné výchovy a také samotné zlepšení podmínek pro život na vesnici, které má přispět ke snižování vylidňování venkova a zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici. Jedná se o výstavbu víceúčelového objektu tělocvičny pro základní školu a v ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 02.03.2010]
Projekt bude realizovaný v roce 2009-2010, o projektu bylo rozhodnuto v lednu 2010 a bude spolufinancován Evropskou unií z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa Rozvoj venkova.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 02.03.2010]
Projekt Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště-Sedliště řeší výsadbu 65 ks jabloní podél jižní strany místní komunikace ul. Zemědělská v délce 500 m od odbočky ul. Jezdecké po Sedlišťský les, kde územní plán obce Řepiště vymezuje podél komunikace plochu výrazné krajinotvorné a sídlištní ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 02.03.2010]
Výsledková listina IV.ročníku závodu ve slalomu "O pohár starosty", který se uskutečnil v sobotu 27.února 2010 na sjezdovce na Zlatníku v obci Krásná je zveřejněna v sekci Sport.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 01.03.2010]
V sobotu 9.1.2010 se uskutečnil 2. ročník běhu do Rakovce na běžkách.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 10.02.2010]
V předvánočním čase se sešlo celkem 16 zájemců o tuto sportovní disciplínu, pouze mužského pohlaví, ale různých věkových kategorií. Systém hry byl rozdělen na kolo vítězů a kolo poražených, hrálo se jako tradičně v Osvětovém domě.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 04.01.2010]
Obec Řepiště a nakladatelství Tilia vydali knihu "Slovo jako zrno" o životě a díle básníka a spisovatele Bohumila Pavloka.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 17.12.2009]
Typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (plná verze) je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem vnitra ČR v rámci Integrovaného operačního programu. Celkové způsobilé náklady na akci činí 93 927,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie čin ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 26.10.2009]
Drakiáda v Řepištích Už potřetí se u nás v Řepištích uskutečnila Drakiáda, na kterou se moc těší hlavně děti. Letos se mohli zúčastnit všichni s draky vlastní výroby, a také s draky koupenými, kterých je všude hojně. Sešli jsme se v neděli 4.10.2009 na fotbalovém hřišti. Počasí však nebylo úp ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 06.10.2009]
Projekt je realizovaný v roce 2008-2009 a bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 24.09.2009]
Prázdniny utekly jako voda a tak už potřetí jsme se s nimi pěkně rozloučili. Jak? No přece sportem a setkáním se všemi, kteří se chtěli této akce zúčastnit! Jako každoročně byly na programu koloběžky, ale letos to naše loučení bylo v rámci memoriálu bří Musálků a proto byly na pořadu další disciplí ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 07.09.2009]
Všechna družstva si odvezla pěkné ceny, první 3 družstva i medaile. Vítězný pohár byl posléze naplněn šampaňským a všichni se společně radovali z vítězství. Ale volejbalu nebylo stále dosti, i počasí se umoudřilo, tak sportovní klání pokračovalo duelem " Bílí versus červení." A jak to všechno do ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 28.07.2009]
V průběhu celého turnaje bylo připraveno občerstvení od paní Dagmar Hruškové, i přes nepřízeň počasí bylo velmi příjemná a skvělá atmosféra, za to bych chtěla poděkovat všem účastníkům, kterým patří ten největší dík, a také bych chtěla moc poděkovat mým kolegyním a kolegům ze školské a kulturní kom ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 28.07.2009]
Již 3. ročník tohoto turnaje se uskutečnil v sobotu 13.6.2009 za celkem chladného počasí. Do tohoto klání se přihlásilo celkem 6 družstev - 4 družstva z Řepiště, 1 z Lískovce a 1 z Paskova. Nejdříve se hrálo ve skupinách a pak systémem každý s každým, nakonec si putovní pohár zaslouženě odvezlo d ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 28.07.2009]
Výsledková listina V.ročník závodu ve slalomu "O pohár starosty", který se uskutečnil v sobotu 7.března 2009 na sjezdovce na Zlatníku v obci Krásná je zveřejněna v sekci Sport.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 09.03.2009]
V neděli 18. 1. 2009 proběhl za krásného slunečného počasí nultý ročník běhu na lyžích.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 08.03.2009]
Obec Řepiště začala provozovat prostřednictvím ČRTV od ledna tohoto roku internetovou televizi.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 23.01.2009]
V neděli 12.10.2008 se na fotbalovém hřišti kolem 15 hod začaly shromažďovat dospělí i děti s draky.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 17.10.2008]
Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2008" se uskutečnilo ve čtvrtek 9. října 2008 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina (prostory Národní knihovny ČR).
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 17.10.2008]
Základní a mateřská škola Řepiště má od září nové webové stránky, kde se dozvíte informace o činnosti v základní a mateřské škole, o dění a akcích a mnoho dalšího.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 26.09.2008]
Dne 23.6.2008 proběhl v sále Osvětového domu konkurs na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště. Sedmičlenná konkursní komise vybrala z pěti uchazečů jako nejvhodnějšího kandidáta paní Mgr.Martinu Pollovou z Vratimova. Starosta obce na základě doporučení komise dne 26 ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 01.08.2008]
Na 2. ročník se přihlásilo celkem 10 družstev z Regionu Slezská brána, pouze Lískovec byl pozván jako čestný host. Hrálo se nejdříve ve dvou skupinách, potom semifinálové zápasy do tvz. kříže a nakonec finálové zápasy o 1.-2. místo a o 3.-4.místo. Nejzajímavější byl finálový zápas mezi Vratimovem a ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 09.06.2008]
Obec Řepiště společně se svozovou firmou OZO Ostrava, s.r.o., zahájila od konce dubna letošního roku pravidelný sběr zeleného odpadu od občanů. Kontejner na zelený odpad je přistaven na ulici Zemědělské na parkovišti z levé strany vjezdu do areálu bývalého zemědělského družstva (zrušená prodejna Řep ...
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 03.06.2008]
Dne 18.října 2007 v 17.45 hod. byl v regionálním vysílání Minuty Regionu Beskydy televize Polar na programu Prima odvysílán cca 5 minutový medailon o naší obci.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 01.06.2008]
Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci projektu Patnerstvím k prosperitě z prostředků EU - SROP.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 10.10.2007]
OÚ poskytuje informace, které má k dispozici, tedy nejen ty, které vypovídají o jeho činnosti.
[celý text] [Řepiště, zveřejněno 10.04.2003]Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm